lauantai 1. elokuuta 2015

Keskustelu Sonia Salmerónin kanssa / A Chat with Sonia Salmerón

Á la Sonia
Barcelonassa ollessani minulla oli ilo tutustua "freeflance flamenca" Sonia Salmeróniin ja keskustella hänen kanssaan flamencosta ja erityisesti flamencosta Barcelonassa.

Sonia Salmerón aloitti flamencon tanssimisen 10 vuotta sitten Madridissa ja kaksi vuotta myöhemmin päätti omistaa elämänsä flamencolle. Sittemmin hän on palannut kotikaupunkiinsa Barcelonaan ja hänellä on Kaliú Flamenco -niminen yritys, joka tiedottaa flamencosta Barcelonassa ja Kataloniassa ja tuottaa tapahtumia ja kursseja yrityksille ja yksityisille ryhmille. Sonialla on myös oma blogi, jossa hän kirjoittaa flamencosta ja hän tekee ihastuttavia, uniikkeja mittatilaushameita nimellä Moda Flamenca Sonia Salmerón. Hän on myös opettanut ja tanssinut muun muassa New Yorkissa, Japanissa ja Roomassa. Sonian mielestä parasta flamencossa on se, miten paljon se vahvistaa ja voimis

taa ja antaa takaisin tekijällensä. Flamencoa on myös hänen mukaansa mahdotonta "tehdä" täysillä olematta oma itsensä ja antamatta itsestään jotakin. "Flamenco" antaa itsestään paljon, mutta parhaimmillaan saa myös todella paljon takaisin.

Sonia kuitenkin totesi, että Barcelonasta puuttuu flamencojen välinen yhteisöllisyys, joka on niin olennaista lajille. Barcelonasta puuttuu Madridin Amor de Dios -koulun kaltainen taho, joka yhdistää flamencoja. Barcelonassa on toki paljon flamencotarjontaa, sillä suurkaupungissa on aina jokaiselle jotakin. Lisäksi Barcelonassa ja Kataloniassa on paljon andalusialaista sukujuurta olevia, joille flamencokulttuurin ylläpitäminen on tärkeää. Myös Sonian perhe on kotoisin Andalusiasta, tosin hän on perheensä ensimmäinen flamenco.

Barcelonan tablaotarjonta on laaja, mutta esitysten katsojakunta koostuu lähes yksinomaan matkailijoista. Tämä ei toki Sonian mukaan tarkoita sitä, etteikö Barcelonassa olisi erinomaisia flamencoesityksiä. Sonian mukaan paras ja näkemisen arvoinen on Tablao Cordobés, joka on sijainnut Las Ramblasilla jo 45 vuotta. Sonialta kuulin myös Tablao Casa Camarónista, josta kirjoitin jo aiemmin tässä blogissa. Yhdessä toivomme tälle uudelle tablaolle menestystä.

Sonian yhteystiedot esimerkiksi hameiden tilaamista varten löytyvät Flamenco-osiosta.
La Fontana de Carmen Amaya

----------------------------------------------------------------

During my stay in Barcelona I had the pleasure of acquainting "freelance flamenca" Sonia Salmerón and to talk with her about flamenco and particularly flamenco in Barcelona.

Sonia Salmerón started dancing flamenco 10 years ago in Madrid and two years later decided to dedicate her life to flamenco. Since then she has returned to her hometown Barcelona and has a company called Kaliú Flamenco. The company distributes information about flamenco events in Barcelona and Catalonia and also produces events and courses for companies and private groups. Sonia also has a blog where she writes about flamenco and she makes beautiful tailor made, unique skirts with the label Moda Flamenca Sonia Salmerón. She has also taught and danced in New York, Japan and Rome. Sonia says the best thing about flamenco is how much it strengthens you, how much it gives back to you. It is impossible to "do" flamenco without being yourself and giving something about yourself. A "flamenco" gives a lot but also, at its best, gets a lot back in return.

However, Sonia stated that Barcelona lacks the sense of community between flamencos that is so essential to this art form. Barcelona is missing an institution such as Amor de Dios school in Madrid that would bring flamencos together. Naturally there is a lot of flamenco in Barcelona as in a big city there is something for everyone. Also there are a lot of people of Andalusian descent in Barcelona and in Catalonia and to these people it means a lot to keep the culture alive. In fact, Sonias family is also from Andalusia but she is the first flamenco in her family.

There are several tablaos in Barcelona, but the audience consist almost entirely of tourists. According to Sonia, this does not mean that there would not be good flamenco shows in Barcelona. The best and definitely worth seeing, is Tablao Cordobés, which has been located on Las Ramblas for 45 years. Sonia was also the one who told me about Tablao Casa Camarón, the tablao that I already wrote about on this blog. Together we wish this tablao the best of luck!

If this post awoke your interest, the contact information of Sonia is available in the Flamenco section.
Moda Sonia Salmerón

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti